O testach predyspozycji zawodowych

Test predyspozycji zawodowych – znajdź pracę dla siebie!

Planując karierę zawodową, warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. W czym jestem dobry-(a)? Gdzie mogę wykorzystać swoje umiejętności? Jaka praca pasuje do mojego charakteru? W odpowiedzi na te niełatwe pytania może pomóc Ci test predyspozycji zawodowych.

 

Predyspozycje zawodowe – czym są?

Mianem predyspozycji zawodowych określa się skłonności danej osoby do wykonywania konkretnego zawodu. Jest to pojęcie naprawdę pojemne: obejmuje zainteresowania oraz wrodzone i nabyte uzdolnienia, ale także osobowość i charakter, a nawet sposób bycia. Twoje predyspozycje mają bardzo duży wpływ na to, czy sprawdzisz się na określonym stanowisku. Inne cechy przydatne są w zawodzie ekonomisty czy prawnika, a inne w branży artystycznej czy medialnej. Z tego powodu podczas planowania kariery zawodowej nie wolno lekceważyć swoich pasji i cech charakteru. Nie warto również kierować się tylko kwestiami finansowymi. Praca, poza finansową stabilizacją, powinna dawać możliwość rozwoju i realizacji własnych ambicji i celów. Dlatego planując karierę zawodową, warto skorzystać z darmowych testów predyspozycji zawodowych, dostępnych on-line.

 

Test predyspozycji zawodowych – dla kogo?

Testy predyspozycji zawodowych stanowią jedno z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie doradztwa zawodowego. Z testu predyspozycji zawodowych skorzystać mogą wszyscy, niezależnie od tego, w jakim momencie kariery się znajdują. Zbadanie własnych preferencji zawodowych jest istotne zwłaszcza dla osób, które kończą studia i planują rozpoczęcie pracy. Jest to krok trudny, wymagający podjęcia ważnych decyzji, dlatego warto skorzystać z dodatkowych podpowiedzi. Test preferencji zawodowych może być pomocny również dla osób, które już od dłuższego czasu są aktywne zawodowo, ale rozważają zmianę pracy lub całkowite przekwalifikowanie. Zbadanie własnych predyspozycji zawodowych może być również pomocne podczas wyboru studiów, dlatego z testów coraz częściej korzystają osoby, które dopiero kończą liceum i podchodzą do egzaminu dojrzałość.

 

Test predyspozycji zawodowych – jak to działa?

Test predyspozycji zawodowych, nazywany również testem osobowości zawodowej, ma formę quizu. Składa się z kilkunastu zamkniętych pytań, na które możesz odpowiedzieć, wybierając jedną z podanych możliwości. Pytania będą dotyczyły Twojego charakteru, upodobań, stosunku do innych ludzi, sposobu organizacji pracy i radzenia sobie z problemami. Jak reagujesz na stres i niepowodzenia? Czy zależy Ci na tym, aby w pracy mieć kontakt z innymi ludźmi? W jaki sposób organizujesz swój dzień – masz skłonności do improwizacji czy wolisz dokładnie planować pracę? Odpowiadając na te pytania, poznasz swoje mocne i słabe strony, a co najważniejsze – dowiesz się, w jakiej pracy najlepiej wykorzystasz swoje umiejętności.