Co to są kwalifikacje zawodowe? Co wpisać w CV?

Kwalifikacje zawodowe: co to jest i dlaczego warto umieścić je w CV?

Kwalifikacje zawodowe powinny być kluczowym elementem każdego CV. To właśnie na nie, oprócz doświadczenia, rekruterzy i pracodawcy zwracają największą uwagę.  

Przyjmuje się, że kwalifikacje zawodowe to zestaw umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej, które są niezbędne do wykonywania danego zawodu. Zazwyczaj kwalifikacje potwierdzają ukończone studia i kursy, zdobyte certyfikaty czy też praca na stanowisku, wymagająca określonych umiejętności.  

Warto jednak pamiętać, że oprócz kwalifikacji zawodowych dużą rolę odgrywają również kompetencje, w tym tzw. umiejętności miękkie. Na przykład sprzedawca musi być osobą z wysoko rozwiniętą umiejętnością komunikacji czy negocjacji; z kolei osoby pracujące w zawodach kreatywnych powinny wyróżniać się pomysłowością i umiejętnością tworzenia nieszablonowych projektów.

 

Kwalifikacje zawodowe: co wpisać do CV?

Jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe w CV, warto – oprócz formalnego wykształcenia  – wymienić wszystkie ukończone kursy, zdobyte dyplomy i certyfikaty czy zaświadczenia, które potwierdzają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaganych na danym stanowisku.  

Jeśli natomiast chodzi o kompetencje, warto podzielić je na dwa obszary – czyli tzw. kompetencje twarde oraz wspomniane już kompetencje miękkie. Do kompetencji twardych zalicza się wiedzę (znajomość konkretnej tematyki, np. określonej dziedziny prawa), znajomość języków obcych czy umiejętność posługiwania się poszczególnymi programami i aplikacjami. Z kolei umiejętności miękkie dotyczą kontaktów międzyludzkich lub sposobu organizacji pracy. Oprócz wspomnianej wyżej komunikatywności i kreatywności, za kompetencje miękkie uznaje się m.in. umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu. 

 

Gdzie w CV wpisać kwalifikacje zawodowe?

Kwalifikacje zawodowe powinny znaleźć się na pierwszej stronie CV – obok opisu doświadczenia i podsumowania zawodowego. Kompetencje można natomiast umieścić nieco niżej. Więcej porad na temat tego, jak napisać CV i gdzie umieszczać poszczególne elementy, można znaleźć w tym artykule.  

Przed wpisaniem do CV określonych kwalifikacji zawodowych i kompetencji, należy jednak pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Nie zawsze warto wpisywać wszystkie kwalifikacje i kompetencje, jakie się posiada. Jeśli nie mają one kompletnie znaczenia dla stanowiska, na które aplikuje dana osoba, często lepiej je pominąć. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ktoś ma stosunkowo niewielkie kwalifikacje na stanowisko, na które aplikuje. W takim przypadku warto wspomnieć o posiadanych certyfikatach i zaświadczeniach oraz krótko wyjaśnić, jak posiadane kwalifikacje mogą przydać się w nowej pracy.

Autor
Zespół platformy Kierunek Rozwoju

Zespół platformy Kierunek Rozwoju

Zespół rozwijający platformę Kierunek Rozwoju. Piszemy dla Was o tym, co ciekawe i ważne w Waszym rozwoju osobistym i zawodowym.