3 sposoby, jak sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe

Osoby, które dopiero szukają swojej ścieżki kariery, często nie wiedzą, czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o wyborze branży. W wielu wypadkach w całym procesie zupełnie pomijają własne predyspozycje zawodowe. Ten sam błąd często popełniają również osoby, które chcą zmienić pracę – nie wiedzą, jakie są ich mocne strony, a co za tym idzie – nie przedstawiają ich w CV. Jak sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe? Tłumaczymy!
 

Predyspozycje zawodowe: szczera odpowiedź na kilka pytań
W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju czynności przychodzą nam bez problemu, a jakie wymagają od znacznie większego wysiłku, które działania są najczęściej chwalone przez innych, co nas wyróżnia na tle grupy, a w czym z kolei potrzebujemy wsparcia. To dobry wstęp do określenia swoich predyspozycji, choćby w podstawowym stopniu. Wiele osób dopiero po przeanalizowaniu pewnych kwestii zaczyna rozumieć, jakie są ich mocne strony – i jak to może przekładać się na karierę zawodową.
 

Jak sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe? Pomóc może rozmowa z bliskimi
Kolejnym sposobem na odkrycie swoich predyspozycji zawodowych jest rozmowa z bliskimi lub – w przypadku osób, które pracują, ale szukają dla siebie nowej ścieżki zawodowej – z współpracownikami. Często to właśnie innym osobom łatwiej przychodzi ocena predyspozycji zawodowej członka rodziny, przyjaciela czy koleżanki lub kolegi z pracy. Z tego względu warto zapytać o zdanie osoby, które będą w stanie w miarę obiektywnie ocenić nasze mocne i słabe strony. Wnioski mogą okazać się zaskakujące.
 

Jakie mogę mieć umiejętności? Warto rozwiązać test predyspozycji zawodowych
Może się jednak okazać, że samoobserwacja i rozmowa z bliskimi okażą się niewystarczające. W takim przypadku dobrym pomysłem jest skorzystanie z profesjonalnego narzędzia jakim jest test predyspozycji zawodowych. Pozwala nie tylko poznać/utwierdzić się w swoich mocnych i słabych stronach; jego wyniki to również dobra wskazówka, w kontekście dalszego kierunku kształcenia czy podjęcia nowego zawodu. Test predyspozycji zawodowych można wykonać online – bez konieczności wychodzenia z domu.  

Jednocześnie warto pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów czy branży zawodowej należy brać pod uwagę nie tylko własne predyspozycje, ale też – zainteresowania czy perspektywy i trendy na rynku pracy. Bezsprzecznie jednak, bez określenia swoich mocnych i słabych stron podjęcie właściwej decyzji może okazać się trudne, jeśli nie niemożliwe. 

Autor
Zespół platformy Kierunek Rozwoju

Zespół platformy Kierunek Rozwoju

Zespół rozwijający platformę Kierunek Rozwoju. Piszemy dla Was o tym, co ciekawe i ważne w Waszym rozwoju osobistym i zawodowym.